Sözlükte "inzivaya çekilmek" ne demek?

1. Toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak, köşesine çekil- mekinzivaya çekilmek

İnzivaya çekilmek kelimesinin ingilizcesi

v. live in seclusion, retire, seclude oneself, cloister, retreat, sequester oneself